ก้าวสู่ 10 ปี "คืนความรู้สู่สังคม"
ReadyPlanet.com
dot dot
ก้าวสู่ 10 ปี "คืนความรู้สู่สังคม" article

 

ก้าวสู่ 10 ปี " คืนความรู้สู่สังคม "


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015


                นับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 บริษัท วี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด มีเจตจำนงในการให้บริการตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน ตามวิธีวิเคราะห์และทดสอบที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนพัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งในปัจจุบันได้ให้บริการลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์มากกว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ
                ในปี พ.ศ. 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของบริษัทฯ V.C จึงมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆทั้งทางด้านการดำเนินธุรกิจ และการบริการ โดยสร้างกิจกรรมที่มีแนวคิด " คืนความรู้สู่สังคม " ขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงได้เกิดโครงการ การจัดการอบรมในหัวข้อ “ หลักสูตรการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ” โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากศูนย์บริการรถยนต์ เช่น มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การจัดการมลพิษที่เกิดขึ้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการรถยนต์ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเมื่อผลการตรวจวัดมลพิษในศูนย์บริการรถยนต์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเกิดความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 สู่ ISO 14001 : 2015 เพื่อเป็นการต่อยอด และการนำประยุกต์ใช้กับศูนย์บริการรถยนต์ได้อย่างเหมาะสม 
#10anvVCtech

สนใจสอบถามละละเอียดเพิ่มเติม
วิไลวรรณ ผามะณีย์ ( วิ )
Office : 0 2464 5318
Mobile : 0 8688 86602
Line ID : vctechnology
e-mail : info@vc-tech.com
News & Event
หน้าหลัก              เกี่ยวกับเรา              บริการ              เว็บบอร์ด              ติดต่อเรา