ReadyPlanet.com
dot dot
http://www.vc-tech.com/static.php?mode=preview&keyword=ContactUs#contact
About Us

ตั้งอยู่เลขที่ 39/158 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ 10160 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกในความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสังคม ในการให้บริการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานภายใต้ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-203 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและการจัดอบรม/สัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกัน ของบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ อาทิ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทีมงานภาคสนามที่มีความรู้ความชำนาญด้านเทคนิคในการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม  เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่านในการดูแลและส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน... เพราะเราเชื่อในจิตวิญญาณแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของทุกคน 

 หน้าหลัก              เกี่ยวกับเรา              บริการ              เว็บบอร์ด              ติดต่อเรา