About us
ReadyPlanet.com
dot dot
About Us

ตั้งอยู่เลขที่ 60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกในความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสังคม ในการให้คำปรึกษา ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานภายใต้ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-356 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและการจัดอบรม/สัมมนาด้านการจัดการและการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกัน ของบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และทีมงานภาคสนามที่มีความรู้ความชำนาญด้านเทคนิคในการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม  เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่านในการดูแลและส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน... เพราะเราเชื่อในจิตวิญญาณแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของทุกคน 

 หน้าหลัก              เกี่ยวกับเรา              บริการ              เว็บบอร์ด              ติดต่อเรา