ประเพณีเลี้ยงผีหนองเล็งทราย
ReadyPlanet.com
dot dot
http://www.vc-tech.com/static.php?mode=preview&keyword=ContactUs#contact
ประเพณีเลี้ยงผีหนองเล็งทราย article

                               ประเพณีเลี้ยงผีหนองเล็งทราย เป็นประเพณีไทยเก่าแก่ของชาวอำเภอแม่ ใจที่ สืบทอดกันมากว่า ๗๐ ปี ประเพณีนี้ เกิดจากความเชื่อที่มีมาแต่โบราณว่า หนองเล็งทรายจะมีเจ้าของ มีผีรักษาแม่น้ำคงคาไว้ ถ้าปีไหนไม่เลี้ยงผีจะเกิดอาเพศ  ฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วย ชาวบ้านจึงร่วมกันจัดประเพณีเลี้ยงผีหนองเล็งทรายขึ้น เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งชาวบ้านจะร่วมกันจัดประเพณีเลี้ยงผีหนองเล็งทราย ในเดือน ๗ (เดือน ๙ เหนือ) แรม ๙ ค่ำ อีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกแก่ชาวบ้าน ให้ช่วยกันรักษาหนองเล็งทราย ให้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอแม่ใจสืบต่อไป
ธรรมะวิถี

ประเพณีการเลี้ยงผีขุนน้ำ article
พิธีสืบชะตาแม่น้ำ
พิธีบวชต้นไม้หน้าหลัก              เกี่ยวกับเรา              บริการ              เว็บบอร์ด              ติดต่อเรา